Lider në Shqiperi për prodhimin e produkteve higjeno kozmetike.

+355 692057205/ 7 info@bebacosmetic.com

Prodhimi i Produkteve Kozmetike

Procesi

  • Prodhimi nga ekstraktet bimore
  • Amballazhimi
  • Distribucioni

Qe ne vitin 1993 Beba Cosmetic prodhon artikuj higjeno kozmetik me baze nalyrale.  Lendet e para merren nga firmat me prestigjoze europiane.  Gjithcka realizohet nen nje kontroll te rrept per ruajtjen e cilesise te produkteve Beba Cosmetic.